Chính sách vận chuyển & Cước phí

  1. Đặt hàng qua điện thoại & email

Khu vực Thời gian giao hàng Giá trị giao hàng Phí vận chuyển
Hà Nội 1-5 Giờ Từ 2.000.000 Miễn phí khu vực I
Dưới 2.000.000 Tính phí theo khu vực
Trong ngày Với mọi đơn hàng Tính phí theo khu vực
TPHCM 1-5 ngày Với mọi đơn hàng Tính phí theo khu vực
Các tỉnh, thành khác 1-5 ngày Với mọi đơn hàng Tính phí 5,000/km theo quãng đường, hoặc sử dụng dịch vụ vận chuyển
  1. Đặt hàng trực tiếp trên website

Khu vực Thời gian giao hàng Giá trị giao hàng Phí vận chuyển
Hà Nội 1-2 ngày Từ 1.500.000 Miễn phí khu vực I
Dưới 1.500.000 Tính phí theo khu vực
Trong ngày Với mọi đơn hàng Tính phí theo khu vực
TP HCM 1-5 ngày Với mọi đơn hàng Tính phí theo khu vực
Các tỉnh, thành khác 1-5 ngày Với mọi đơn hàng Tính phí 5,000/km theo quãng đường, hoặc sử dụng dịch vụ vận chuyển